Registracija novog člana.

Kratke upute

Registracija je besplatna i traje 10-ak minuta. Nakon toga informacije o stanjima vašeg računa te važnim obavijestima bit će dostupne jednim klikom miša!

Za brže ispunjavanje Zahtjeva potrebno je pripremiti:

  • OIB – možete ga naći na kartici dopunskog zdravstvenog osiguranja ili pomoću aplikacije Porezne uprave LINK
  • Osobna iskaznica – kako bi u što kraćem roku registrirali vas kao korisnika potrebna nam je preslika osobne iskaznice. Do toga možete doći na više načina:
    • 1. način: skenirajte prednju i stražnju stranu osobne iskaznice te ju pohranite na tvrdom disku računala u JPG formatu.
    • 2. način: fotografirajte prednju i stražnju stranu osobne iskaznice svojim mobilnim uređajem te ih USB kablom prenesite na osobno računalo sa kojega radite registraciju.
  • IBAN – nalazi se na kartici tekućeg računa sa kojeg ćete izvršiti prvu uplatu.

Traje samo desetak minuta

Molimo pričekajte trenutak!
Obrađujemo podatke